Watmont

Niskogradnja

Niskogradnja predstavlja raznoliku granu građevinarstva koja obuhvaća širok spektar aktivnosti. Ova grana građevinarstva fokusira se na izgradnju manjih i srednjih građevinskih objekata na nižim visinama i površinama. Aktivnosti koje su tipično obuhvaćene niskogradnjom uključuju:

Proces polaganja kamena, betona ili drugih materijala kako bi se formirala površina popločana, koja se često koristi za staze, dvorišta ili parkirališta.

Priprema terena za gradnju koja može uključivati iskopavanje, niveliranje terena i pripremu za postavljanje temelja ili drugih konstrukcija.

Modifikacija ili renovacija postojećih objekata kako bi se prilagodili novim potrebama ili standardima.

Instalacija cijevi i sistema za odvodnju otpadnih voda kako bi se osigurala higijena i zaštita okoliša.

Proces izlijevanja betona radi formiranja različitih konstrukcija ili površina, kao što su staze ili podovi.

Ova kategorija obuhvaća širok spektar dodatnih aktivnosti koje mogu biti potrebne u niskogradnji, poput postavljanja ograda, izgradnje parkirališta, uređenja okoliša i slično.

Kontakt

Javite nam se

Marko Maslov direktor
Mail: watmont@watmont.hr

Telefon: +385 32 370 266

Fax: +385 32 370 935

Zalužje 21, Vinkovci, Hrvatska

Stjepan Maslov direktor
Mail: watmont@watmont.hr

Telefon: +385 32 370 266

Fax: +385 32 370 935

Vinkovci, Vukovarsko-srijemska županija, 32100

 

Svi kontakti

Facebook Twitter Linkedin