Watmont
Naručitelj: Općina Nuštar
Status: Watmont d.o.o. – Cestorad d.d. – zajednica ponuditelja 
Naziv projekta: Izgradnja reciklažnog dvorišta u Nuštru
Godina izvođenja: 2018./2019.

Kontakt

Javite nam se

Marko Maslov direktor
Mail: watmont@watmont.hr

Telefon: +385 32 370 266

Fax: +385 32 370 935

Zalužje 21, Vinkovci, Hrvatska

Stjepan Maslov direktor
Mail: watmont@watmont.hr

Telefon: +385 32 370 266

Fax: +385 32 370 935

Vinkovci, Vukovarsko-srijemska županija, 32100

 

Svi kontakti

Facebook Twitter Linkedin